EMDR: Eye Movement Desensitization and Reprocessing

Wat houdt dit in?

EMDR is therapie voor als je last blijft houden van een traumatische ervaring. Dit kan een schokkende gebeurtenis zijn, zoals een ongeval of geweldsmisdrijf. Maar het kan ook gaan om bijvoorbeeld een gebeurtenis in je jeugd die veel invloed had op je ontwikkeling. Hiervan heb je nog steeds last in het hier en nu. Tijdens je slaap, om precies te zijn in de REM-slaap, verwerk je de meeste dingen die je die dag hebt ervaren. Je ogen gaan dan heen en weer en de ervaringen worden verwerkt. Als therapeut boots ik deze REM-slaap bij je na. De traumatische ervaringen worden opgeroepen en alsnog verwerkt.

Voor wie is het bedoeld?

EMDR is voor diegenen die gebeurtenissen hebben meegemaakt die een grote impact op je leven hadden. Je hebt last van de opdringende herinneringen die zich onaangekondigd aandienen. Zit je veel in je hoofd en spelen deze gebeurtenissen zich vaak bewust en onbewust af, dan kan EMDR een therapie zijn die de klachten zal doen verminderen of verdwijnen.

RET: Rationeel Emotieve Therapie

Wat houdt dit in?

RET is een therapie die je leert je frustratietolerantie te verhogen en flexibel te zijn bij het realiseren van je doelen. Het leven heeft geen enkele zin, maar het is de zin die je geeft aan je leven. Denk hierbij aan relaties met anderen, werk, maatschappelijke aangelegenheden, zoals kunst of cultuur. RET leert je om langere termijndoelen op de eerste plaats te zetten in plaats van uitgaan van de korte termijnpleziertjes als verslavingen en gemakzucht. Ben je afgestemd op lange termijndoelen, voel je je over het algemeen gelukkiger. Samen komen we tot nieuwe inzichten, zodat jij anders over de dingen gaat denken en op lange termijn gelukkiger wordt.

Voor wie is het bedoeld?

Als je overtuigingen hebt die je steeds weer in de weg staan kan ik je met RET goed helpen. Overtuigingen kunnen zeer divers zijn. Ze kunnen ook ontstaan zijn als je bijvoorbeeld een bepaalde gebeurtenis hebt meegemaakt. Een voorbeeld: je bent verlaten door je overspelige partner en denkt dat niemand meer is te vertrouwen. Dit maakt je star en inflexibel en je bouwt er wellicht bindingsangst mee op. Dit kan je geluk in de weg staan. Met RET-therapie help ik jou je inzichten bij te stellen, waardoor je met minder belemmeringen door het leven gaat.

Innerlijk Kindwerk

Wat houdt dit in?

Een innerlijk kind is een deel van jezelf. Als je terugdenkt aan je jeugd waren er positieve, maar ook minder positieve ervaringen. Hierop terugkijkend voel je je weer net als toen: een bewuste staat van denken. Toch gebeurt er ook veel tijdens de onbewuste staat. Een situatie herinnert je zonder dat je het doorhebt aan pijn die je als kind voelde. Het innerlijke kind draag je zelf altijd en overal met je mee. Het effect hiervan is van grote invloed op hoe je tegenwoordig reageert op dagelijkse situaties. Meestal is dit onbewuste reactie van het gekwetste kind. Met innerlijk kindwerk kunnen we oude denkpatronen die verbonden zijn met je kindertijd veranderen. Je leert hoe ze zijn ontstaan en waarom je ze zo lang vasthield. Je volwassen deel zal je geven wat je als kind tekort kwam. Het doel van de therapie is dat jouw volwassen deel de touwtjes weer in handen krijgt en je mede hierdoor meer plezier in het leven hebt.

Voor wie is het bedoeld?

Stel, je hebt het gevoel dat je niet welkom was, je niets goeds deed, je niet goed was zoals je was, dat je het alleen moest doen, erkenning moest verdienen en er niemand van je houdt. Als deze achtergebleven onbewuste kinddelen naar boven komen bij een bepaalde herinnering of opmerking dan is innerlijk kindwerktherapie bijzonder geschikt voor je.

Delenwerk

Wat houdt dit in?

Je kent het wel: de verschillende stemmetjes in je hoofd. Het zijn de verschillende delen in ons lichaam die met elkaar communiceren. Deze delen maken je uniek. Maar soms hebben die delen ‘ruzie’ en is er sprake van een innerlijk conflict. Dit kost je veel energie en je schiet van de ene gedachte in de andere met alle gevoelens die daarbij horen. Met delenwerk maken we zichtbaar welke delen intern bij je aan het werk zijn. We laten ieder deel aan het woord en zorgen ervoor dat jij (je ware ik) de regie weer krijgt over die stukken van jezelf.

Voor wie is het bedoeld?

Delenwerk werkt goed als het nodig is om je bewustwording te vergroten. Je moet je immers bewust worden van hoe jij in elkaar zit. Als je veel twijfelt en piekert over wat er in je leven gebeurt, is delenwerk een zeer effectieve therapie om de regie weer zelf in handen te krijgen.

Regressietherapie

Wat houdt dit in?

Bij regressietherapie ga je terug naar je verleden. Vaak heeft een probleem daar zijn oorsprong. We gaan terug naar die vroegere gebeurtenis waar je nu nog last van hebt.

Het verschil tussen regressietherapie en reïncarnatietherapie is dat je bij reïncarnatietherapie terug gaat tot voor je geboorte. Je hoeft natuurlijk niet te geloven in een vorig leven, maar de therapie kan je veel inzichten bieden. We doen in deze therapie ook niet aan waarheidsvinding, maar bespreken louter de inzichten die het je oplevert.

Voor wie is het bedoeld?

Regressietherapie biedt een uitkomst als je je regelmatig depressief voelt, als je last hebt van negatieve overtuigingen of gedragspatronen en als je wisselende kwalen hebt zonder medische oorzaak. Of als je onverklaarbare angsten hebt, jezelf onzeker voelt, problemen ervaart op je werk of in je relatie.

Hypnotherapie

Wat houdt dit in?

Bij hypnotherapie wordt er therapeutisch een hypnose bij je ingezet. De hypnotische staat wordt doelbewust opgewekt als therapeutisch middel. Dit is iets anders als theaterhypnose, waarbij je de controle verliest en niet meer weet wat je doet. Bij hypnotherapie kom je in een elliptische staat van bewustzijn, waarbij je weet wat er gebeurt. Het grote voordeel is dat je goed contact maakt met je onderbewuste en dat vrij laat spreken. Pas als je je hier bewust van bent, kun je datgene wat je wilt veranderen daadwerkelijk veranderen.

Voor wie is het bedoeld?

Hypnotherapie pas ik bij je toe als door middel van praten de gewenste resultaten uitblijven. Door je onderbewuste op te zoeken komt er een ander gesprek op gang. In het nagesprek bespreken we de inzichten.

NLP: Neuro Linguïstisch Programmeren

Wat houdt dit in?

NLP gaat over ontdekken hoe jij de dingen doet en hoe je die eventueel kunt veranderen. Hoe reageer je nu op hetgeen je waarneemt en hoe zou je dat effectiever of anders kunnen doen? Deze vorm van therapie zal ook een groot stuk psycho-educatie omvatten. Ik zal met je bespreken hoe het NLP communicatiemodel werkt, zodat je je bewust wordt van je eigen waarneming, gedachtepatronen en gedrag. Met als doel een blijvende verandering van communicatie en gedrag te bewerkstelligen.

Voor wie is het bedoeld?

Als je vaak tegen hetzelfde aanloopt, bijvoorbeeld in verschillende relaties, maar ook op je werk. Als je je wilt richten op datgene wat je wel wilt bereiken in plaats van op dat wat je niet wilt.

Familieopstellingen

Wat houdt dit in?

Je komt uit een familie met een eigen systeem. Soms kan zo’n systeem je in een bepaald patroon hebben gebracht waar je nu los van bent gekomen. Een opstelling laat dan duidelijk zien welke verborgen en halfbewuste verbanden er zijn in je familie. We richten ons op de dynamiek en interactie van de verschillende leden van de familie. Een familieopstelling kan gedaan worden met een groep mensen – deze representeren in een opstelling je familieleden – maar vaak gebruik ik ook poppetjes die staan voor de mensen uit je familiesysteem. Een familieopstelling hoeft niet alleen te gaan over je familie, maar kan worden opgesteld voor alle systemen waarin je zit. Denk bijvoorbeeld aan je werk of je vriendenkring. Een opstelling bij een organisatie waar je werkt kan natuurlijk ook, dan gaat het over een organisatieopstelling. Het belangrijkste is dat je inzicht krijgt in de onderliggende dynamieken of patronen in het systeem waarin je zit.

Voor wie is het bedoeld?

Iedereen heeft ouders of opvoeders met vaak één of meerdere broers of zussen. Binnen dit systeem hebben ze allemaal hun eigen rol. Iedereen met een rol heeft weer invloed op elkaar. Soms is dat duidelijk, soms ook niet. Een familieopstelling is handig als je dit zichtbaar wilt maken. Patronen zullen zich namelijk voortdurend herhalen, zonder dat je je hiervan bewust bent. Als je het idee hebt dat je vaak tegen dezelfde dingen aanloopt zijn familieopstellingen een goede bewustwording. Vaak kun je na dit inzicht weer nieuwe stappen in je leven zetten.